แผนที่วิสาหกิจชุมชนชัยนาท : SMEC GIS Mapping

แผนที่วิสาหกิจชุมชนชัยนาท : SMEC GIS Mapping
พื้นที่เป้าหมายของผู้ร่วมโครงการวิจัย เขตอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินขามพัฒนา คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินขามพัฒนา แหล่งทอผ้าพื้นเมืองเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมการทอผ้าด้วยมือ ชุมชนผู้สืบทอดภูมิปัญญาชาวลาวเวียงจันทร์แต่โบราณ ผสานการประยุกต์และพัฒนาลวดลายใหม่ร่วมสมัย ติดต่อประธานกลุ่ม คุณอุษา
View Noen Kham Pattana Farm Women Group : วิสาหกิจชุมชนกลุุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินขามพัฒนา in a larger map


ชื่อกลุ่ม/ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท เชื่อมโยงแผนที่ GoogleMap และตำแหน่งจุดพิกัดแผนที่
1.ผลิตภัณฑ์จากกะลา https://goo.gl/maps/Y6K6j 15.166184,100.12191
2.สมุนไพรเพื่อสุขภาพ http://goo.gl/KgWw8m 15.242824998343968,100.2485704421997
3.กลุ่มธูปหอมอินทรมงคล https://goo.gl/maps/o9mC7 15.179475,100.079129
4.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าข้าวโพด https://goo.gl/maps/ioXq6 15.180641,100.141256
5.กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านเนินไผ่ https://goo.gl/maps/SFHyq 15.323962,100.091044
6.กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านท่าแขก https://goo.gl/maps/nmIgf 15.3561676,100.128049
7.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าฉนวน https://goo.gl/maps/Bg7XG 15.372224,100.102802
8.วิสาหกิจชุมชนบ้านไผ่พักช้าง http://goo.gl/mYNatB 15.398543,100.114318
9.วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองพลับ http://goo.gl/Vn7BkD 15.243612,99.979706
10.นายผล จันทบุญญกุล https://goo.gl/maps/xULV5 15.2111965,100.0563526
11.วิสาหกิจชุมชนเกษตรรักษ์โลก https://goo.gl/maps/QQRLG 15.255664,100.038175
12.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองมอญ https://goo.gl/maps/FWPQI 15.256074,100.038285
13.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วัดคงคาราม https://goo.gl/maps/JLPYt 15.076682,100.285263
15.111187567897707,100.26159524917603
14.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านท่าทราย https://goo.gl/maps/6jnQF 15.143285,100.179719
15.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส้มโอกวนสี่รสบ้านใหม่บางกระเบียน https://goo.gl/maps/ZtrLZ 15.169174,100.182154
16.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแปรรูป https://goo.gl/maps/m3HP8 15.017878,100.203842
17.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านสระไม้แดง http://goo.gl/0oMLeU 15.034058399676589,100.10966420173645
18.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวเกรียบว่าวโบราณประยุกต์บ้านช่อง http://goo.gl/AcBCj8 15.035716250413873,100.11215329170227
19.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนอรัญญิก http://goo.gl/61P5Ol 15.040285634802176,100.17950892448425
20.กลุ่มไม้กลึงบ้านดอนกะโดน https://goo.gl/maps/wkJvH 15.005829,100.0327749
21.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเชี่ยน https://goo.gl/maps/DKb5s 14.964479,99.991114
22.กลุ่มจักสานหวายบ้านคลองคต https://goo.gl/maps/OT0Fq 14.98724,100.020634
23.กลุ่มแม่บ้านหัวทองพัฒนา https://goo.gl/maps/9Wwhx 14.923, 100.004
24.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์บ้านเขาเกล็ด https://goo.gl/maps/CGy6U 15.204936,99.779023
25.ธรรมรสฟาร์มผึ้ง https://goo.gl/maps/umQ9d 15.279797,99.819282
26.เครื่องนุ่งหมกุดจอก https://goo.gl/maps/QPAj5 15.287166,99.911385
27.แม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองไม้แก่น https://goo.gl/maps/0ebDd 15.208663,99.856367
28.ต้นกล้าสมุนไพร http://goo.gl/Gm8EIk 14.970366,99.883962
29.แม่บ้านเกษตรกรเนินขามพัฒนา http://goo.gl/XNE2mO 14.957452,99.887148
30.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้า ม.5 https://goo.gl/maps/2lae1 14.950455,99.941313
31.กลุ่มดอกจอกสมุนไพร http://goo.gl/RF0uw3 14.960499051094414,99.86095905303955
32.วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมศิลป์ ถิ่นเจ้าพระยา https://goo.gl/maps/mmAAT

No comments:

Post a Comment