Saturday, January 18, 2014

ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมศิลป์ ถิ่นเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมศิลป์ ถิ่นเจ้าพระยา ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 80/2 หมู่ 7 ต.สรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ติดต่อ คุณสุทธิมา พรมมี หรือที่ https://www.facebook.com/sutima.prommee

No comments:

Post a Comment